آخرین مطالب

عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)

1398/04/30 17:42

دستور UPDATE در SQL Server برای تغییر داده‌های موجود در یک جدول، از دستور UPDATE به شکل زیر استفاده می‌کنیم: UPDATE table_name SET c1 = v1, c2 = ...

1053 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)

1398/04/30 17:08

دستور DROP TABLE در SQL Server گاهی، لازم است یک جدول که دیگر استفاده‌ای ندارد را حذف کنید. برای این منظور، از کد DROP TABLE به ...

1380 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)

1398/04/30 14:46

بخش اول از آخرین مبحث دوره جامع آموزش SQL Server در جلسه قبلی بررسی شد. این مبحث که window functions نام دارد، توابعی را معرفی ...

1762 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۴: Window Functionها – بخش ۱)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۴: Window Functionها – بخش ۱)

1398/04/29 15:52

به آخرین مبحث آموزش جامع SQL Server یعنی توابع پنجره‌ای رسیدیم. توابع پنجره‌ای در SQL Server یک تابع تجمعی را بر اساس گروهی از ردیف‌ها ...

2092 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۳: توابع سیستمی – بخش۲)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۳: توابع سیستمی – بخش۲)

1398/04/29 10:36

در جلسه قبل وارد مبحث توابع سیستمی در SQL Server شدیم. برای پوشش دقیق‌تر و بهتر و مفصل‌تر تمام توابع سیستمی، قرار بر این شد ...

1302 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۲: توابع سیستمی – بخش ۱)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۲: توابع سیستمی – بخش ۱)

1398/04/26 09:58

در این جلسه، با توابع سیستمی مرسوم در SQL Server آشنا خواهید شد. این توابع می‌توانند اشیاء، مقادیر و تنظیمات را بازگردانند. ۱- نصب و آشنایی ...

1144 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۱: توابع رشته‌ای – بخش ۳)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۱: توابع رشته‌ای – بخش ۳)

1398/04/24 14:12

در جلسه قبل بخش ۲ مطالب مبحث توابع رشته‌ای یا string را به صورت کامل توضیح دادیم. و توابع SOUNDEX، RTRIM، RIGHT، REVERSE، REPLICATE، REPLACE، ...

1844 میلاد صاحب نظر 0
عکس پست ماگ
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۰: توابع رشته‌ای – بخش ۲)
برنامه‌نویسی و سخت افزار برنامه‌نویسی وب
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۰: توابع رشته‌ای – بخش ۲)

1398/04/23 15:46

در جلسه قبل، مبحث توابع رشته‌ای یا String را آغاز کردیم. به دلیل ازدیاد این توابع و برای بهبود یادگیری شما، تصمیم بر این شد ...

1363 میلاد صاحب نظر 0


گروه مطالب