نحوه استفاده از روش OnClick در آندروید
1397/06/25 14:38 , بهزاد ناظمی

نحوه استفاده از روش OnClick در آندروید

معرفی

 در این مقاله به شما در مورد روش  onClick ()که در رابط کاربری دریافت کننده یک رویداد در دسترس است، توضیح خواهیم داد. این روش توسط اندروید فراخوانی می شود تا ببیند که دریافت کننده ثبت شده توسط تعامل کاربر با مورد رابط کاربری اعمال می گردد. هنگامی که ما می خواهیم از دکمه ها یا نمایش های بسیاری در پروژه استفاده کنیم، می توان از ویژگی "android:onClick="oncClick"" در فایل XML برای هر دیدگاه استفاده کرد. و در فایل جاوا ما می توانیم از "onClick( View view)" در هر نمایش بدون استفاده از "onclickLitener"  با استفاده از شناسه هر دکمه یا نمایه، همانطور که در زیر شرح داده شده است، استفاده کنیم.

 مرحله 1

ایجاد یک پروژه جدید به عنوان "File" -> "New" -> "Android Application Project" نشان داده شده در زیر:

گام 2

 حال فایل XML به نام "res/layout/activity_main.xml"  باز کنید و آن را در کد زیر به روز کنید.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
tools:context=".MainActivity" > 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:onClick="onClick" 
android:text="Button 1" /> 
<Button 
android:id="@+id/button2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_below="@+id/button1" 
android:layout_marginTop="36dp" 
android:onClick="onClick" 
android:text="Button 2 " /> 
<Button 
android:id="@+id/button3" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_below="@+id/button2" 
android:layout_marginTop="45dp" 
android:onClick="onClick" 
android:text="Button 3" /> 
<Button 
android:id="@+id/button4" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_below="@+id/button3" 
android:layout_marginTop="51dp" 
android:onClick="onClick" 
android:text="Button 4" /> 
<Button 
android:id="@+id/button5" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_below="@+id/button4" 
android:layout_marginTop="38dp" 
android:onClick="onClick" 
android:text="Quit App" /> 
</RelativeLayout> 

مرحله 3

جاوا را از "src/com.newandroid.project/MainActivity.java" باز کنید و آن را با کد زیر به روز کنید:

packagenewandroid.project; 
importos.Bundle; 
importapp.Activity; 
importview.Menu; 
importview.View; 
importwidget.Button; 
publicclass MainActivity extends Activity { 
Button button1,button2,button3,button4,button5; 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 
button1=(Button) findViewById(R.id.button1); 
button2=(Button) findViewById(R.id.button2); 
button3=(Button) findViewById(R.id.button3); 
button4=(Button) findViewById(R.id.button4); 
button5=(Button) findViewById(R.id.button5); 
} 
public void onClick(View v) { 
final int id = v.getId(); 
switch (id) { 
caseid.button1: 
setText("You clicked on Button 1"); 
break; 
caseid.button2: 
setText("You clicked on Button 2"); 
break; 
caseid.button3: 
setText("You clicked on Button 3"); 
break; 
caseid.button4: 
setText("You clicked on Button 4"); 
break; 
caseid.button5: 
setText("You clicked on Button 5"); 
break; 
} 
} 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 
return true; 
} 
} 

 

مرحله 4

 فایل "AndroidManifest.xml" را از "res/AndroidManifest.xml"  باز کنید و آن را به روز کنید :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.newandroid.project" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
<uses-sdk 
android:minSdkVersion="8" 
android:targetSdkVersion="17" /> 
<application 
android:allowBackup="true" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:theme="@style/AppTheme" > 
<activity 
android:name="com.newandroid.project.MainActivity" 
android:label="@string/app_name" > 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
</application> 
</manifest> 

 

مرحله 5

 مشاهده خروجی

 دیدگاه اول قبل از تماس با onClick:

پس از کلیک روی Button2:

قبل از کلیک کردن Button3  :

پس از فراخوانی دکمه "Quit App":

 

    برگرفته از : https://www.c-sharpcorner.com

جالب است بخوانید

استفاده از FlexBox برای جایگذاری عمودی در مرکز

همه چیز درباره ی جاوا اسکریپت

چگونه میتوان Python و JavaScript را بوسیله ی JSON به هم مرتبط ساخت؟

کار با اشیاء در جاوا - جلسه 1

 

از آخرین دوره های آموزشی و تخفیف ها مطلع شوید

با تکمیل فرم زیر ، از اخبار و اطلاعات به روز برنامه نویسی و تکنولوژی عقب نمانید

آخرین مطالب

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)

دستور UPDATE در SQL Server برای تغییر داده‌های موجود در یک جدول، از دستور UPDATE به شکل زیر استفاده ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)

دستور DROP TABLE در SQL Server گاهی، لازم است یک جدول که دیگر استفاده‌ای ندارد را حذف کنید. برای ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)

بخش اول از آخرین مبحث دوره جامع آموزش SQL Server در جلسه قبلی بررسی شد. این مبحث که ...

آخرین دیدگاه ها

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید

فرم ارسال نظرات