آموزش فریمورک لاراول ( اعتبار سنجی ) - جلسه 20
1397/10/18 09:44 , سامان یزدان‌نیک

آموزش فریمورک لاراول ( اعتبار سنجی ) - جلسه 20

اعتبار سنجی مهمترین جنبه در طراحی یک برنامه است. این داده های ورودی را تایید می کند. به طور پیش فرض، کلاس کنترل پایه با استفاده از یک   تأیید اعتبار   صفت که یک روش مناسب برای تأیید درخواست های ورودی HTTP را با انواع قواعد معتبر قدرتمند فراهم می کند.

قوانین اعتبار موجود در لاراول

لاراول همیشه برای اشتباهات در داده های جلسه بررسی می کند و اگر آنها در دسترس باشند، به طور خودکار آنها را به نمایش می بندند. بنابراین، مهم است که توجه داشته باشید که یک   خطاهای $   متغیر همیشه در تمام نظرات شما در هر درخواست در دسترس خواهد بود، به شما اجازه می دهد به راحتی فرض کنید   خطاهای $   متغیر همیشه تعریف شده و می تواند با خیال راحت مورد استفاده قرار گیرد. جدول زیر تمام قوانین اعتبار سنجی موجود در لاراول را نشان می دهد .

قوانین اعتبار موجود در لاراول

پذیرفته شده

نشانی اینترنتی فعال

بعد از (تاریخ)

آلفا

آلفا داش

آلفا عددی

آرایه

قبل از (تاریخ)

بین

بولین

تایید شده

تاریخ

فرمت تاریخ

ناهمسان

رقم

رقم بین

پست الکترونیک

موجود (پایگاه داده)

فایل تصویری)

که در

عدد صحیح

نشانی آیپی

JSON

حداکثر

انواع MIME (فایل)

حداقل

نه در

عددی

عبارت منظم

ضروری

مورد نیاز اگر

مورد نیاز است

مورد نیاز با

مورد نیاز با همه

بدون نیاز

مورد نیاز بدون همه

یکسان

اندازه

رشته

منطقه زمانی

منحصر به فرد (پایگاه داده)

نشانی اینترنتی

این   خطاهای $   متغیر نمونه ای از   Illuminate\Support\MessageBag. پیام خطا را می توان در فایل مشاهده با نمایش کد به صورت زیر نمایش داد.

@if (count($errors) > 0)
  <div class = "alert alert-danger">
   <ul>
     @foreach ($errors->all() as $error)
      <li>{{ $error }}</li>
     @endforeach
   </ul>
  </div>
@endif

مثال

مرحله 1   - یک کنترلر به نام ایجاد کنید   ValidationController   با اجرای فرمان زیر

php artisan make:controller ValidationController --plain

مرحله 2   - پس از اجرای موفق، خروجی زیر را دریافت خواهید کرد.

مرحله 3   - کد زیر را کپی کنید

app/Http/Controllers/ValidationController.php  فایل.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class ValidationController extends Controller {
  public function showform(){
   return view('login');
  }
  public function validateform(Request $request){
   print_r($request->all());
   $this->validate($request,[
     'username'=>'required|max:8',
     'password'=>'required'
   ]);
  }
}

مرحله 4   - ایجاد یک فایل نمایش به نام   resources/views/login.blade.php  و کد زیر را در آن فایل کپی کنید.

resources/views/login.blade.php

<html>
  
  <head>
   <title>Login Form</title>
  </head>

  <body>
   
   @if (count($errors) > 0)
     <div class = "alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
         <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
     </div>
   @endif
   
   <?php
     echo Form::open(array('url'=>'/validation'));
   ?>
   
   <table border = '1'>
     <tr>
      <td align = 'center' colspan = '2'>Login</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Username</td>
      <td><?php echo Form::text('username'); ?></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Password</td>
      <td><?php echo Form::password('password'); ?></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align = 'center' colspan = '2'
        ><?php echo Form::submit('Login'); ? ></td>
     </tr>
   </table>
   
   <?php
     echo Form::close();
   ?>
  
  </body>

مرحله 5   - خطوط زیر را وارد کنید   app / Http / routes.php .

Route::get('/validation','ValidationController@showform');
Route::post('/validation','ValidationController@validateform');

مرحله 6   - برای بررسی اعتبار، از آدرس زیر دیدن کنید.

http: // localhost: 8000 / validation

گام 7   - روی   ورود   دکمه بدون وارد کردن چیزی در فیلد متن. خروجی همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

             برگرفته از : https://www.tutorialspoint.com/laravel/laravel_validation.htm

 

جالب است بخوانید

آموزش فریمورک لاراول ( Laravel ) - جلسه 5

آموزش فریمورک لاراول ( Laravel ) - جلسه 2

آموزش فریمورک لاراول ( Laravel ) - جلسه 3

آموزش فریمورک لاراول ( Laravel ) - جلسه 4

 

از آخرین دوره های آموزشی و تخفیف ها مطلع شوید

با تکمیل فرم زیر ، از اخبار و اطلاعات به روز برنامه نویسی و تکنولوژی عقب نمانید

آخرین مطالب

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)

دستور UPDATE در SQL Server برای تغییر داده‌های موجود در یک جدول، از دستور UPDATE به شکل زیر استفاده ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)

دستور DROP TABLE در SQL Server گاهی، لازم است یک جدول که دیگر استفاده‌ای ندارد را حذف کنید. برای ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)

بخش اول از آخرین مبحث دوره جامع آموزش SQL Server در جلسه قبلی بررسی شد. این مبحث که ...

آخرین دیدگاه ها

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید

فرم ارسال نظرات